14 สิงหาคม 2022

urnews.co ยู อาร์ นิว

คลังข่าวสารบนพื้นที่ EEC

‘OR ทุ่ม 192 ล้านบาท’ ซื้อหุ้น KOUEN!!

OR buy KOUEN shares

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อิ่มทรัพย์โกลบอล คูซีน จำกัด (ISGC) ในวงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้น 25% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ISGC มีสัดส่วนการถือหุ้น 75% ของหุ้น

ทั้งนี้ ISGC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ KOUEN และแบรนด์อื่นๆ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ

แหล่งที่มา : https://www.sanook.com/money/850036/