10 ธันวาคม 2022

urnews.co ยู อาร์ นิว

คลังข่าวสารบนพื้นที่ EEC

[28ก.ย.65] ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุดโซฮอล์ 95 ลิตรละ 33.75 บาท ดีเซล 34.94 บาท


ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ก.ย. 2565 ปตท. บางจากเช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 33.75 บาท ดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

กลุ่มน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันวันนี้ (28/09/65)

  • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 41.16 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 33.75 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 33.48 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 32.64 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 31.44 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล ราคาน้ำมันวันนี้ (28/09/65)

  • ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 43.66 บาท (โออาร์)
  • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 43.66 (บางจาก)
  • ดีเซล B7  ลิตรละ 34.94 บาท
  • ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท 
  • ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
ราคาน้ำมัน วันที่ 28 ก.ย. 2565 จาก ในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล 

ข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2565