14 สิงหาคม 2022

urnews.co ยู อาร์ นิว

คลังข่าวสารบนพื้นที่ EEC

[27มิ.ย65] ราคาน้ำมันวันนี้ โซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บาท ดีเซล 34.94 บาท


ราคาน้ำมัน วันนี้ 27 มิ.ย. 2565 ปตท. บางจาก เช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บาท ดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

มันเบนกลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 52.06 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.38 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.54 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.24 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 46.36 บาท (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 47.86 (บางจาก)

ดีเซล B7  ลิตรละ 34.94 บาท 

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท 

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท