1 มิถุนายน 2023

urnews.co ยู อาร์ นิว

คลังข่าวสารบนพื้นที่ EEC

[18มิ.ย65] ราคาน้ำมันวันนี้ ดีเซล 34.94 บ. แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท


ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มิ.ย. 2565 ปตท. บางจาก เช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท ดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มิ.ย. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีราคาน้ำมันดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.15 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.88 บาท/ลิตร 

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 52.56 บาท/ลิตร