1 มิถุนายน 2023

urnews.co ยู อาร์ นิว

คลังข่าวสารบนพื้นที่ EEC

ปลดล็อค “กัญชา” ใช้อย่างปลอดภัย!

Thailand unlocks marijuana

สารสกัดกัญชามีทั้งคุณประโยชน์และข้อควรระวัง การนำไปใช้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์ ที่สำคัญการใช้สารสกัดกัญชา ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยจุดยืนให้นำไปใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช้ในเรื่องสันทนาการ เพราะสารสกัดกัญชามีทั้งคุณประโยชน์และข้อควรระวัง การนำไปใช้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์ ที่สำคัญการใช้สารสกัดกัญชาในทางการแพทย์ให้เป็นทางเลือกรองจากการรักษาและใช้ยาตามมาตรฐานแล้วไม่เกิดประสิทธิผล ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่ได้สนับสนุนให้นำกัญชาไปใช้ในเจตนารมณ์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบหรือเสพ

การปลดล็อกครั้งนี้ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถปลุกต้นกัญชาได้ก้าน ลำต้น กิ่ง ราก ใบนำไปใช้ในครัวเรือนได้เนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้มีความเข้มข้นของ THC ไม่เกิน 0.2% เมื่อเทียบกับน้ำหนักจัดเป็นสารเสพติด จากที่ก่อนหน้านี้อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ กับผู้ป่วยที่มี ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย จะสามารถใช้กัญชา (ที่มีความเข้มข้นของสาร THC มากกว่า 0.2%) ได้ โดยจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์และซื้อจากสถานบริการจากทางรัฐ

มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของกัญชาเพื่อการแพทย์จะสูงถึงกว่า 7,000 ล้านบาทภายในปี 2567 ส่วนมูลค่าตลาดของกัญชาที่ใช้เพื่อสันทนาการจะสูงถึง 14,000 ล้านบาทจากเดิมที่กลุ่มนี่เคยอยู่ใต้ดิน ขณะที่อีกด้านหนึ่งมองว่าการปลดล็อกครั้งนี้จะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้นกัญชาหรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของกัญชา เช่น น้ำมัน คุกกี้ กัญชาผสมอาหาร และอื่นๆ

ว่ากันว่าความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มภายในประเทศ แบรนด์เครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ต่างขยายธุรกิจเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยการผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชาในแบรนด์ของตัวเองออกสู่ตลาด ยิ่งไปกว่านั้นร้านอาหารและร้านกาแฟหลายแห่งเริ่มเปิดขายอาหารผสมกัญชาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกัน ขณะที่ความเคลื่อนไหวการลงทุนนั้น MFC Asset Management สร้างกองทุนรวมที่มีชื่อว่า MFC Global Cannabis Fund เนื่องจากมองว่าตลาดกัญชาในประเทศไทยจะเติบโตได้ต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดตัวหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ทำความเข้าใจกับพืชชนิดนี้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ประชาชนที่ต้องการจะปลูกกัญชาไว้ในครัวเรือน สามารถศึกษาทำความเข้าใจ รวมถึงรับจดแจ้งการปลูกได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” หากนำช่อดอกไปสกัดเป็นสารสกัดต้องมีค่า THC ไม่เกิน 0.2% และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือถ้าจะนำไปทำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องขออนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทุกราย, สำหรับผู้ที่ใช้สารสกัดกัญชาสามารถประเมินการเสพติดกัญชาได้ด้วยตนเอง ที่ Official Line “ห่วงใย” ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จัดทำไว้ หรือสอบถาม 1165 เพื่อให้ใช้ “กัญชา” ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลจาก : https://www.bangkokbiznews.com/health/1009775